Rumpetrollet

Hannah Svensen Løwe

Pedagogisk medarbeider

Emilie Larsson
Musungen

Emilie Larsson

Pedagogisk medarbeider

Musungen

Kaja Kraabøl

Pedagogisk medarbeider

Sara Kjørum
Musungen

Sara Kjørum

Pedagogisk leder

Utdannelse

Barnehagelærer
Andreas Haukland
Rumpetrollet

Andreas Haukland

Pedagogisk medarbeider

Silje Marie Moen
Geitekillingen

Silje Marie Moen

Barnehagemedarbeider

Geitekillingen

Eirik W. E. Thorsen

Barne-og ungdomsarbeider

Synne Omholt
Geitekillingen

Synne Omholt

Pedagogisk leder

Ida Larsson
Alle avdelinger

Ida Larsson

Styrer

Nikki Nickelsen
Rumpetrollet

Nikki Nickelsen

Pedagogisk leder

Geitekillingen

Linda Helseth

Pedagogiske leder

Utdannelse

Bachlor i pedagogikk 2009, Høyskolen på Lillehammer. Videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk 2016-2017.
Atle Lindtjørn
Rumpetrollet

Atle Lindtjørn

Pedagogisk leder

Utdannelse

Barnehagelærer 2011 HiOA fordypning i organisasjon og ledelse, ekstra studiepoeng i barns demokratiske muligheter i barnehagen
Geitekillingen

Ceren Herya Abay

Barne- og ungdomsarbeider