Hvordan søke plass

Stiftelsen NVH barnehagen er med i det samordnede opptaket i Oslo kommune. Ønsker du å søke plass hos oss må du sette opp barnehagen som ett av de fem alternativene du har for valg. Bare på denne måten vil du regnes som en reell søker. I tillegg har Norges Veterinærhøyskole et eget søkeskjema beregnet for internt bruk blant sine ansatte og studenter på NVH. På Veterinærinstituttet finnes også eget skjema for de som er ansatt der. Alt samordnes og søknadsfristen er 1.mars.

Stiftelsen NVH  barnehagen tar fortrinnsvis kun inn barn av ansatte og studenter ved NVH og VI. Dersom vi har ledige plasser vil vi kunne ta inn eksterne barn uten tilknytning til NVH. Dette skjer etter å sjekke oppdaterte søkerlister fra bydel St.Hanshaugen, hvor vi kan finne aktuelle søkere til barnehagen. Tildeling av en eventuell plass vil da skje i samråd med barnehageseksjonen i bydel St.Hanshaugen, barnehagenes egne vedtekter og opptaksregler, etter alder og kjønn. Eksterne søkere tilbys bare ett-års kontrakter, og vil måtte søke på nytt igjen hvert år.