Hvordan søke plass hos oss?

Stiftelsen NVH barnehagen er med i det samordnede opptaket i Oslo kommune. Ønsker du å søke plass hos oss må du sette opp barnehagen som ett av de fem alternativene du har for valg. Bare på denne måten vil du regnes som en reell søker. Alt samordnes og søknadsfristen er 1.mars. Ansatte og studenter ved NMBU på opplyse i søknadsskjema til kommunen at de er ansatte ved NMBU, slik at de gis prioritet på plass.

Stiftelsen NVH  barnehagen prioritere fortsatt barn av ansatte og studenter ved NMBU selv etter at skolen flytter til Ås i 2021. Ledige plasser vil tilbys barn uten tilknytning til NMBU også, og vi har stadig flere barn fra nærmiljøet og bydelen fra høsten 2020. Tildeling av plass skjer i samråd med barnehageseksjonen i bydel St. Hanshaugen, barnehagenes egne vedtekter og opptaksregler, etter alder og kjønn.