Om barnehagen i 2023

Norges Veterinærhøgskoles barnehage er en tre avdelings barnehage som eies og drives av Stiftelsen NVH barnehagen. Den startet opp høsten 1986,med en avdeling; Geitekillingen, med barn i alderen 3 til 6 år. Høsten 1991 ble avdeling Rumpetrollet tatt i bruk med barn i alderen 8 mnd. til 3 år. Siste tilskudd på stammen er Musungen, som åpnet dørene 1. september 1995 for barn i alderen 8 mnd. til 3 år. I dag er nedre aldersgrense 10 måneder.

I NVH barnehagen har vi plass til 41 barn, men antallet kan variere. Geitekillingen har mellom 20-22 plasser, Musungen har 9 plasser og Rumpetrollet  12 plasser. Barnehagen har fra oppstarten i 1986 vært en privat bedriftsbarnehage for ansatte og studenter på NMBU, og for ansatte ved Veterinærinstituttet, VI. Sommeren 2021 flyttet NMBU til Ås. Stiftelsen NVH barnehagen blir fortsatt værende på Adamstuen og vil fortsatt være en barnehage som prioriterer å gi plass til ansatte og studenter på NMBU. Det vil være flere ledige plasser enn tidligere år for eksterne søkere, og fra høsten 2020 åpnet vi opp for at flere barn i Oslo kommune og nærmiljøet får plass hos oss.

 

NVH_ikoner-02

Bygningene

Geitekillingen ligger i en enebolig, som tidligere var rektorbolig for Lindern Skole. Dette er en gammel trebygning som stadig trenger vedlikehold. Avdeling Geitekillingen disponerer hele første etasje og kjeller. Loft og 2. etasje er ikke godkjent leke- og oppholdsareal for barna i henhold til brannforskriftene. Personalet disponerer loftet til arbeidsrom, pauserom og lager. Styrer har også kontor her. Musungen og Rumpetrollet befinner seg i Oslos eldste trebygning hvor kjernen av bygningen er fra 1740. Bygningen er verneverdig. I begge hus har vi i de senere år gjort betydelige oppgraderinger. Dette har vært nødvendig vedlikehold. Våren 2021  overtok vi hele det røde huset. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø, for både barn og voksne, og derfor vil vi ha det pent, praktisk og ryddig rundt oss. Det skal alltid være fokus på sikkerhet i og rundt byggene. Fra 2022 overtok Oslo kommune eiendommen og byggene på Veterinærtomta. De vil derfor i større grad ta ansvar for vedlikehold av bygg i fremtiden.

 

NVH_ikoner-03

Uteplassen

Utelekeplassen er delt i to. En utelekeplass tilhører Geitekillingen og en lekeplass tilhører Musungen og Rumpetrollet. Lekeplassene er opparbeidet med frukttrær, busker og trær. På Geitekillingen har barna gode muligheter til å klatre i trær, sykle, løpe og benytte alle lekeapparater.  NVH barnehagen er godkjent etter gjeldene regler for å kunne drive barnehage, og har årlig tilsyn av lekeplassen.

Flere av lekeapparatene har blitt skiftet ut gjennom årene. Sanden skiftes også ut jevnlig, og skal alltid dekkes til med nett når barnehagen er stengt og ikke i bruk. Begge lekeplasssene har fått nye husker i løpet av de siste fem årene. Fallmatter og underlag skiftes ut når det er behov for det. Vi har eget snekkerfirma som hjelper oss med utbedringer. På Geitekillingen er det bålhytte som brukes mye året rundt.

NVH_ikoner-04

Nærmiljøet

Barnehagen ligger på den tidligere Veterinærtomta. Det er ingen gjennomgangstrafikk, og vi har en stor eplehage like utenfor gjerdet. Det er kort vei til fotballbane, gymsal og nærliggende parker. En busstur på ca. 10 minutter tar oss til biblioteket på Majorstua, eller museum og teatre i byen. Vi bruker Gaustadskogen og Brekkeskogen som faste turmål, så her er barna godt kjent. På Geitemyra skolehage har vi egen hageparsell, der vi dyrker mye grønnsaker. Her kan vi også plukke epler, plommer og pærer. De har høner her som vi også ofte hilser på.