Om barnehagen i 2021

Norges Veterinærhøgskoles barnehage er en tre avdelings barnehage som eies og drives av Stiftelsen NVH barnehagen. Den startet opp høsten 1986, da med en avdeling; Geitekillingen, med barn i alderen 3 til 6 år. Høsten 1991 ble avdeling Rumpetrollet tatt i bruk med barn i alderen 8 mnd. til 3 år. Siste tilskudd på stammen er Musungen, som åpnet dørene 1. september 1995 for barn i alderen 8 mnd. til 3 år.

Det er 38 plasser i NVH barnehagen i dag. Vi er godkjent for 40 barn, men antallet kan variere. Geitekillingen har 22 plasser, Musungen har 8 plasser og Rumpetrollet 9 plasser. Barnehagen har fra oppstarten i 1986 vært en privat bedriftsbarnehage for ansatte og studenter på NMBU, og for ansatte ved Veterinærinstituttet, VI. I løpet av høsten 2020 flytter NMBU til Ås. Stiftelsen NVH barnehagen blir værende på Adamstuen og vil fortsatt være en barnehage som prioriterer å gi plass til ansatte og studenter på NMBU. Det vil være flere ledige plasser enn tidligere år for eksterne søkere, og fra høsten 2020 har vi åpnet opp for at flere barn i Oslo kommune og nærmiljøet får plass hos oss.

 

NVH_ikoner-02

Bygningene

Geitekillingen ligger i en enebolig, som tidligere var rektorbolig for Lindern Skole. Dette er en gammel trebygning som stadig trenger vedlikehold. Avdeling Geitekillingen disponerer hele første etasje og kjeller. Loft og 2. etg. er ikke godkjent i henhold til brannforskriftene og kan p.g.a. manglende rømningsveier ikke benyttes av barna. Personalet disponerer loftet til arbeidsrom, pauserom og lager. Daglig leder har kontor her. Musungen og Rumpetrollet befinner seg i Oslos eldste trebygning hvor kjernen av bygningen er fra 1740. Bygningen er verneverdig. I begge hus har vi i de senere år gjort betydelige oppgraderinger. Dette har vært nødvendig vedlikehold. Vi håper i løpet av barnehageåret 2020-2021 at vi kan overta hele det røde huset. Vi ønsker å slå sammen avdelinger, og oppgradere bad, garderober og kjøkken. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø, for både barn og voksne, og derfor vil vi ha det pent, praktisk og ryddig rundt oss. Det skal også alltid være fokus på sikkerhet i og rundt byggene.

 

NVH_ikoner-03

Uteplassen

Utelekeplassen er delt i to. En rundt bygningen til Geitekillingen og en lekeplass for Musungen og Rumpetrollet. Lekeplassene er fint opparbeidet med frukttrær, busker og trær. På Geitekillingen har barna gode muligheter til å klatre i trær, sykle, løpe og benytte alle lekeapparater.  NVH barnehagen er godkjent etter gjeldene regler for å kunne drive barnehage, og har årlig tilsyn av lekeplassen.

Høsten 2017 ble et nytt og fint klatrestativ satt opp på Geitekillingen. Høsten 2020 kommer også et nytt lekeapparat til Rumpetrollet og Musungen. Sanden skiftes ut i sandkassen annethvert år. Sandkassene skal alltid dekkes til med nett når de ikke er i bruk og når barnehagen er stengt. Begge lekeplassser har fått nye husker de siste fem årene, og fallmatter og underlag skiftes ut når det er behov for det. Vi har eget snekkerfirma som hjelper oss med utbedringer. På Geitekillingen er det bålhytte som brukes mye høst og vinter.

NVH_ikoner-04

Nærmiljøet

Barnehagen ligger på Veterinærhøgskolens område. Her er det ingen gjennomgangstrafikk. Vi har en stor eplehage like utenfor gjerdet og kort vei til fotballbane og gymsal. En busstur på ca. 10 minutter fører oss bl.a til biblioteket på Majorstua. Det er gangavstand til både St. Hanshaugen og Stensparken. Det er gode offentlig transport muligheter her på Lindern, så vi har hele Oslo som vårt nærmiljø om vi vil. Vi bruker Gaustadskogen og Brekkeskogen som faste turmål, så her er våre barn godt kjent. Geitemyra skolehage er også et populært turmål.