Foreldre lurer ofte på

Det er mye nye foreldre lurer på når det gjelder oppstart, tilvenning og hverdagen i barnehagen. Man kan fortsette å lure og undre seg over ting, selv om man er drevne og erfarne barnehageforeldre. Derfor har vi laget en liten «samle-side», med informasjon om det vi tror foreldre ofte lurer på.

 

BARNEHAGEÅRET 2022. VIKTIGE DATOER VERDT Å MERKE SEG:

 

 

 

ÅPNINGSTID

Barnehagen holder åpent fra 07.45-16.30 hele året.

Barnehagen stenger 16.30. Det betyr at barn og foreldre skal være ute av barnehagen til dette tidspunktet. Personalet har begrenset med tid til å stenge, rydde og klargjøre avdelingen til neste dag. Personalets arbeidstid er kun til 16.30. Ved for sent henting av barn etter 16.30 påløper det overtid hos personalet, som vil redusere bemanning påfølgende dag. Dersom dere er forsinket ber vi dere ringe for å gi beskjed. Ved flere enn tre for sent hentinger vil det komme en skriftlig advarsel fra styrer.

 

MAT OG MÅLTIDER

NVH barnehagen er opptatt av å tilby et godt, sunt og variert kosthold både til barna og til personalet. Vi spiser alle måltider sammen, da vi mener det er en viktig verdi at personalet sitter ned sammen med barna og spiser sammen med de. Vi vil at måltidet skal være et hyggelig måltid hvor det sosiale er i fokus. Barna skal lære sentrale begreper som «å sende», «vente», og  «takke for maten». Det er viktig å lære barn «god bordskikk», og her må personalet gå foran som gode eksempler ved å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Vi beregner god tid til måltidet, og ser ikke på klokken. Alle skal få spise ferdig i sitt tempo, og bli mette.

Det er et mål for oss at måltidet skal være så rolig som mulig, uten altfor høye stemmer og uro. Dette er noe som må jobbes med over tid, da mange barn naturlig nok liker å prate mye, høyt og ofte i munnen på hverandre. Det er derfor vi skal jobbe med begrepene over, slik at barna lærer å lytte og vente til det er deres tur.

Vi er opptatt av et sunt og næringsrikt kosthold. Det betyr at vi tilbyr grovt brød og knekkbrød 2-3 dager i uken. Til brødmåltidet serveres pålegg som gulost, brunost, leverpostei, skinke, mager salami, ulike fiske-pålegg som makrell i tomat, lakseskiver og fiskepudding. Tube-oster og kaviar har vi også. Barna får også melk og  vann, samt grønnsaker. En dag i uken får barna suppe, gjerne hjemmelaget fra bunn, havregrøt eller nybakt brød og rundstykker. Hver fredag er det varm mat og da serveres det som oftest fisk.

Barnehagen vil ikke kalle seg for en «sukkerfri» barnehage. Det er fordi barna kan få litt sukker på havregrøten, og de kan innimellom få Biola til frokosten, kakao i bålhytta  eller lusse-katter og pepperkaker til jul. Men vi baker aldri kaker, og vi vil ikke at foreldre tar med seg kaker eller andre søtsaker til bursdagsfeiring for barna. Til spesielle anledninger kan vi lage grove vafler eller pannekaker, eller barna får naturell yoghurt med friske bær eller smoothies.

En dag i uken tar barna med egen matpakke til tur. Når vi tenner bål i skogen gir vi beskjed slik at barna også kan ta med mat som kan grilles på bålet, og det samme gjelder hvis vi tenner opp i bålhytta i barnehagen.

 

ÅRSPLAN  2021/2022 OG VEDTEKTER

Her kan dere lese NVH barnehagens årsplan for 2022

Ny utgave kommer i løpet av høsten.

 

 

Vedtekter for NVH-barnehagen revidert 01.04.2020

 

TILVENNING

Vi i NVH barnehagen er opptatt av å gi alle nye barn til småbarnsavdelingene, og større barn til storebarnsavdelingene en best mulig start. Vi har utarbeidet rutiner rundt tilvenning, oppstart og  overgang til storebarn. Bl.a inviterer vi alle nye foreldre og barn til en besøksdag i løpet av juni. Til foreldre som har barn som skal over på storbarn, så blir de invitert til et kort informasjonsmøte i juni, eller vi tar direkte kontakt og ber om et kort møte. Vi ønsker at foreldre skal være godt forberedt på hva barnehagelivet innebærer og at de skal få en trygghet til barnehagen som skal smitte over på barna.

Når barn får et skriftlig tilbud om plass i NVH barnehagen tar personalet kontakt med foreldrene. Dette gjøres når barna er fordelt på de avdelingene de skal gå. Dette gjelder både barn som har oppstart i august, eller som får tilbud senere i løpet av året. På besøksdagen får foreldre utlevert velkomstbrev og nyttig informasjon, samt at det avtales med pedagogisk leder når oppstarten på høsten skal finne sted. Vi har et registreringsskjema som skal fylles ut første dagen barnet begynner i barnehagen.

Tilvenningsdagene er satt til 3 dager. Dag 1, 2 og 3. Første dag varer fra 09.00-11.00. Deretter legger man på noen timer hver dag. Man spiser sammen på dag 2, og sover på dag 3. Men husk: dette er kun en mal, og noe som fort kan endre seg, helt avhengig av barnet selv. Vi mener det er viktig at man uansett ikke velger lange dager for barnet 1. og 2. uken. Vi ønsker som nevnt å gi barnet den best mulige starten, og da tror vi på litt kortere dager helt i starten. Barna blir ofte slitne den første tiden, da det er mye nye inntrykk, mennesker, rom og lyder. Dette trenger barnet å fordøye slik at de ikke blir overtrøtte. Blir de overtrøtte og slitne kan de fort bli lei seg og dermed ikke ville komme tilbake. Mange barn gråter ved levering, og faktisk også når de blir hentet.  Det kan være sårt for foreldrene å oppleve dette, og vi vet at mange syntes det er vanskelig å gå. Erfaringsvis går gråten fort over, og vi sender gjerne en sms eller ringer etter en liten stund slik at foreldre kan være trygge på at det går bra.

Den første tiden i barnehagen er avgjørende, og vi ønsker å skape gode relasjoner til både barna og foreldrene. Det er derfor lov å bruke god tid på tilvenningen. Spesielt for de yngste barna som begynner i barnehagen for første gang, er barnehagen en stor overgang fra hjemmet. Dette vet vi som jobber her. Vi vil derfor gjerne høre om rutiner barnet har hatt og har hjemme, som kan være til god hjelp når vi tilrettelegger for en god barnehagehverdag. Alle vet at barn er forskjellige, det vet foreldre, og det vet kanskje vi som jobber i barnehagen enda bedre, nettopp fordi vi er så heldige å tilbringe dagene sammen med disse barna hver dag. En barnegruppe er aldri lik fra år til år, fordi sammensettingen barn alltid vil variere.

Noen lurer på om tilvenningen er over når 3.dag er «unnagjort». Svaret på det er nok «nei». Barn tilvennes ulikt. Det som kan se ut til å gå helt problemfritt, les; ingen tårer ved avskjed og smil og jubel når foresatte henter, kan brått snus til vegring for å komme i barnehagen. Mye gråt, barnet spiser dårlig og sover lite. Dette kan man aldri forutse. Barn som gråter mye ved levering, kan være de mest fornøyde gjennom hele dagen. Når vi bruker begrepet fornøyd mener vi at de er tillitsfulle, viser  alle sine følelser, spiser godt, sover godt og er i samspill med både barn og voksne gjennom dagen. Foreldre skal vite at vi bruker tid på tilvenningen. Hvis det er noe dere lurer på må dere spørre underveis, for ingen tilvenning er som sagt lik.

Mange foreldre lurer ofte på hvordan tilvenningen foregår, og man kan kanskje også stille seg spørsmålet: hvem er tilvenningen for? Foreldrene eller barna? Når man har kun tre dager, er det med utgangspunkt i at mange foreldre ofte ikke har tid eller anledning til å være mer borte fra jobb eller studier. Noen bruker derfor oppspart ferie eller siste del av permisjon på tilvenningen. Vi i barnehagen skal ta imot barna, skape trygghet, tillit  og en god relasjon fra begynnelsen. Vi er ydmyke overfor hva foreldre ønsker for sine barn, og vil alltid strebe etter  å imøtekomme alle behov. Personalet vil også  forsøke å være tydelige på hva de ønsker for tilvenningen. En god kommunikasjon er viktig i starten, men også for det videre foreldresamarbeidet.

 

OPPSTARTSAMTALER

Når barnet har gått i barnehagen i 3 uker, vil den som har hatt tilvenning på ditt barn innkalle til en oppstartsamtale. Det avsettes ca. 20 minutter til denne samtalen og det er veldig ønskelig fra personalets side at den holdes. Her kan man avklare en del forventninger, samt snakke om hvordan det første tiden i barnehagen har vært.

 

DAGSRYTME

Hver avdeling har veldig lik dagsrytme. Vi tror på forutsigbarhet og gode rutiner som en trygghet for barn i barnehagen. En vanlig dag i barnehagen kan se slik ut:

07.45. Barnehagen åpner, og en ansatt fra hver avdeling tar imot barna som kommer.

Barna kan spise medbragt frokost frem til kl.09.00. Barnehagen serverer melk eller vann til matpakken.

09.05. Personalet har morgenmøte.

09.15.  Aktiviteter, turer, lek ute og inne. Hver avdeling har fast tur-dag. Følg med på avdelingens ukeplaner. Her står dagens aktivitet og tur.

10.30.  Do-besøk og håndvask.

11.00.  Lunsj. Småbarnsavdelingene kan innimellom spise noe tidligere, særlig i tilvenningsperioden.

11.45.  Fri lek. Hviling og soving for de minste på småbarnsavdeling.

14.00. Fruktmåltid. Dette er et lett måltid, hvor vi serverer frukt, grønnsaker og knekkebrød.

14.30. Ute- og innelek.

16.30.  Barnehagen stenger

 

 

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

Her kan du lese hvordan vi i NVH-barnehagen jobber for å forebygge mobbing, og hva vi skal gjøre dersom vi opplever mobbing i barnehagen.

 

handlingsplan mobbing 2018